Επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις. (Ανακοίνωση 9.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 9.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε το σχετικό έγγραφο Αρ.Πρωτ.4266/10.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin