Νέα παράταση μέχρι 30.7.2018 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1138/25.7.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3012/25.7.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1138/25.7.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3012/25.7.2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin