Από 5.7.2018 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). (Δελτίο Τύπου 4.7.2018 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 4.7.2018 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin