Τροποποίηση χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων. (Ανακοίνωση Αριθ.Πρωτ.32766/28.6.2018 του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του)

Δείτε την Ανακοίνωση Αριθ.Πρωτ.32766/28.6.2018 του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin