Μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018 η επανυποβολή στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) των αιτήσεων οφειλετών που ματαιώθηκε η συζήτηση. (Ανακοίνωση 25.6.2018 της ΕΓΔΙΧ)

Δείτε την Ανακοίνωση 25.6.2018 της ΕΓΔΙΧ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin