Προτάσεις-αιτήματα σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη)


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε, στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννη Μανιάτη και το Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, προτάσεις-αιτήματα σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη).
Συγκεκριμένα στην επιστολή η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει : ( Περισσότερα… )