Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/γ0013/9.6.94 (Β΄549) απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1113/12.6.2018 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2192/12.6.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1113/12.6.2018 της Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2192/12.6.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin