Διαθέσιμες οι εφαρμογές υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, φορολογικού έτους 2017

Σύμφωνα με σχετικές ενημερωτικές αναρτήσεις στις 5 και 6 Ιουνίου 2018 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, φορολογικού έτους 2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin