Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.6.2018 της Εγκυκλίου 8 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ466/31.5.2018 του Υπ. ΥΜΕ)

Δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.6.2018 της Εγκυκλίου 8 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ466/31.5.2018 του Υπ. ΥΜΕ εδώ

Δείτε την αρχική Εγκύκλιο 8 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ466/31.5.2018 του Υπ. ΥΜΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin