Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. (ΥΑ Αριθμ.ΔΧΠ0001387ΕΞ2018/Χ.Π.1176/31.5.2018 – ΦΕΚ Β΄1943/31.5.2018)

Δείτε την ΥΑ Αριθμ.ΔΧΠ0001387ΕΞ2018/Χ.Π.1176/31.5.2018 (ΦΕΚ Β΄1943/31.5.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin