Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. (Απόφαση Αριθμ.οικ.175275/22.5.2018 του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1927/30.5.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.οικ.175275/22.5.2018 του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1927/30.5.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin