ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1069/13.4.2018 – ΑΔΑ: Ω30Τ46ΜΠ3Ζ-ΣΣ6) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin