Απόφαση (Αριθμ. 16974/758/20.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1242/4.4.2018) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»”

Δείτε την Απόφαση εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα υπουργική απόφαση 50067/28/2017 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin