Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη (3.4.2018) λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας

Με Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1061/28.3.2018 “Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών»” – ΦΕΚ Β΄ 1167/29.3.2018) της Υφυπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (Παρασκευή 30.3.2018 και Μ. Δευτέρα 2.4.2018, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005) παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Μ. Τρίτη 3.4.2018).
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.
Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου (30.3.2018) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διατραπεζική αργία και φορολογικές υποχρεώσεις», εδώ

Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε (28.3.2018) ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι πληρωμές εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες αυτές, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018.
Δείτε και την Ανακοίνωση (21.3.2018) του ΕΦΚΑ για παράταση προθεσμιών ως τις 3.4.2018, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin