Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/16547/699/20.3.2018 – ΑΔΑ: 687Ξ4653Π8-ΥΞΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πολεοδομικές Ρυθμίσεις επί Βασικού Οδικού Δικτύου μετά την έκδοση της υπ αρ. 3377/2015 απόφασης ΣΤΕ»

Δείτε το Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin