Ανακοίνωση (26.2.2018) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Διαβούλευση του Προσχέδιου της Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»”. (Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12.3.2018)

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Δείτε το σχετικό έγγραφο (Αρ.Πρ.:ΓΔΥΛΙΚΥ/οικ.2237/Φ.Γενικά/23.2.2018) του ΥπΥΜΕ/ΓΓΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin