Απόφαση (Αριθμ.Δ13/οικ/799/8.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 588/22.2.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση γενικών κατευθυντήριων οδηγιών, που αφορούν στην κατακόρυφη σήμανση του οδικού δικτύου, στο οποίο επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων»

Δείτε την ΥΑ έδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin