Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1017/1.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΤ1Κ46ΜΠ3Ζ-75Τ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/74 – ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ Α΄5/17-1-18) και συναφή θέματα»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin