Παράταση έως τις 31.7.2018 της θητείας των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, με τα άρθρα 29 και 31 του Νόμου 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018)

Με νομοθετικές διατάξεις, που περιελήφθησαν στο νέο Nόμο 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες, παίρνει παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018 η λειτουργία όλων των υπαρχόντων συμβουλίων και επιτροπών αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού έργου και ελέγχου, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ταυτοχρόνως ανανεώνεται μέχρι την ίδια ημερομηνία η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τους, ακόμη και αυτών, που ήδη έχει λήξει.

Δείτε (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018, σελίδα 397) το άρθρο 29 (αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017) και το άρθρο 31 (προσθέτει εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017) του Ν.4513/2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin