Κοινή Απόφαση (Αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/17.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 57/18.1.2018) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού»

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin