Ανακοίνωση (16.1.2018) της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. για το έτος 2018». (Προθεσμία έως 6.2.2018 και ώρα 13:00)

Δείτε την Ανακοίνωση – Πρόσκληση εδώ

Δείτε τη συνημμένη Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Δείτε τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin