Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων και επιτροπών & συγκρότηση νέων οργάνων ελέγχου του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητά να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, αφενός για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης έτσι ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα και να συνεχιστεί την τρέχουσα χρονική περίοδο η απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων συλλογικών οργάνων και επιτροπών (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων και Επιτροπές Ελέγχου Αυθαιρέτων Κατασκευών) και αφετέρου για τη συγκρότηση των νέων οργάνων ελέγχου προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »