Επικαιροποιημένα (εγκρίθηκαν στην 72η/21.12.2017 Συνεδρίαση της ΕΑΑΔΗΣΥ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της στις 15.1.2018) υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, άνω των 60.000 Ευρώ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ως άνω υποδείγματα ΔΕΝ αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »