Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, ως επρόσωπος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στο Μικτό Όργανο / Κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων έτους 2018 του Δήμου Ναυπλιέων. (Προθεσμία υποβολής αίτησης : έως 18.1.2018)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, προκειμένου να ορίσει τους Επροσώπους του (Τακτικό και Αναπληρωματικό μέλος) που θα συμμετέχουν στο Μικτό Όργανο / Κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων έτους 2018 του Δήμου Ναυπλιέων, καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που είναι Μέλη του Τμήματος στο Νομό Αργολίδας με ειδικότητα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον ως άνω ορισμό υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στο mail nomearg@tee.gr έως την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin