Διακήρυξη (1.12.2017) δημόσιου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Κόρινθο

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin