Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντών Μηχανικών για την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης του ΤΕΕ στους πλημμυροπαθείς Πολίτες της Δυτικής Αττικής – ΕΝΤΥΠΟ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία έμπρακτης υποστήριξης στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις σοβαρές πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Στο δύσκολο αυτό έργο ζητάμε να είστε αρωγοί.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την αλληλεγγύη σας προς τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας και την έμπρακτη συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία υποστήριξης που αναλαμβάνει το ΤΕΕ, σε συμμαχία με ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες μελέτες και οι πρώτες απαραίτητες εργασίες για να καταστούν λειτουργικά τα σπίτια των συμπολιτών μας που πλημμύρισαν, ώστε τουλάχιστον να επανέλθει η καθημερινότητά τους και το πρότερο βιοτικό τους επίπεδο.

Οι ενέργειες που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα, με την εθελοντική συμμετοχή των Τεχνικών Εταιρειών μετά τις αναγκαίες μελέτες ανά οικία από εθελοντές μηχανικούς του ΤΕΕ είναι οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρολογικές εργασίες, κουφώματα, αλουμίνια, υαλοπίνακες, επιχρίσματα κλπ)

Το ΤΕΕ θα συντονίσει το εγχείρημα και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει επιτόπου, στη Μάνδρα, δομή όπου οι πολίτες που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα θα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη των αναγκαίων μελετών και εργασιών είναι η κάθε οικία να έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια κρατικά κλιμάκια μηχανικών και να έχει κριθεί ασφαλής.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η αποκατάσταση των βασικών ζημιών, ώστε τα σπίτια να γίνουν κατοικήσιμα.

Οι Έλληνες Μηχανικοί με την τεχνογνωσία τους και οι Τεχνικές Εταιρείες με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που διαθέτουν, λειτουργώντας συλλογικά, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.

Οι Μηχανικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρουν τους στις τρεις κατηγορίες: συμμετοχή σε κλιμάκια για αυτοψίες – τεχνικό έλεγχο, εκπόνηση μελετών βασικής αποκατάστασης – αρχικής επισκευής κατοικιών, εκτέλεση έργων βασικής αποκατάστασης – αρχικής επισκευής κατοικιών (αφορά την ανάληψη του κόστους εργασιών και υλικών – απευθύνεται κυρίως σε τεχνικές εταιρείες)

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα με τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για επικοινωνία μαζί σας και να μας γνωρίσετε το ενδιαφέρον σας. Μετά την καταγραφή των ζημιών ανά κατοικία θα σας γνωρίσουμε τις εργασίες που απαιτούνται.

Μπορείτε να αποστείλετε το έντυπο και να επικοινωνήσετε μαζί μας (τηλ. 210 3291733-36 και e-mail: gramproedrou@central.tee.gr) ώστε να συνδράμετε σ’ αυτή τη προσπάθεια.

Συμπληρώστε το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Προεδρικό Διάταγμα & Εγκύκλιος με θέμα «Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του ΠΔ 396/1994 (Α’220), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου2019 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές» (Ε.Ε. L279/31.10.2019).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Προεδρικό Διάταγμα & Εγκύκλιος με θέμα «Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του ΠΔ 396/1994 (Α’220), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου2019 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές» (Ε.Ε. L279/31.10.2019).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »