Επιμελητήριο Αρκαδίας: Ενημερωτική εκδήλωση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στην Τρίπολη 22.11.2017

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin