Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: οικ.160970/4982/29.9.2017 – ΑΔΑ: 6ΠΖ14653Π8-9ΨΩ) του ΥΠΕΝ με θέμα: «Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού χάρτη»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου (28.9.2017) του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin