Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των εκδόσεων του ΤΕΕ της περιόδου 1930-1959

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε (13.9.2017) από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των εκδόσεων του ΤΕΕ της περιόδου 1930-1959. Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://library.tee.gr/digital/books_tee/ και η αναζήτησή του γίνεται από τον Κύριο Κατάλογο Βιβλιοθηκών ΤΕΕ στη διεύθυνση  http://opac.tee.gr/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin