Απόφαση (Αριθμ. οικ. 33947/2065/19.7.2017 – ΦΕΚ Β΄ 2826/11.8.2017) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες»

Δείτε την Υ.Α. εδώ

(Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, με το οποίο ανακοινώνεται στους αρμόδιους φορείς η δημοσίευση της Υ.Α., εδώ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin