Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ (9.8.2017): Εκδόθηκε η απόφαση για την παράταση στην εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν πριν το 1975 για γεωργική εκμετάλλευση

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε την Απόφαση, (Αριθμ. 158341/3927/26.7.2017 – ΦΕΚ Β΄ 2758/8.8.2017) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει», εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin