Παράταση μέχρι 23 Ιουλίου 2017 της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 27002/6.2.2017 – ΦΕΚ Β΄ 1977/7.6.2017)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 27002/6.2.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1977/7.6.2017) παρατείνετε η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι 23 Ιουλίου 2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin