Νέα ημέρα και ώρα για την Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης του ΤΕΕ σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού θα παρέχεται εφ’ εξής κάθε Παρασκευή και ώρες 14.00 μ.μ.-16.00 μ.μ. στον 6ο όροφο στο Γραφείο Δικαστικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin