Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση των αιτήσεων εγγραφής στα ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ έως τις 31.12.2020. (Δελτίο Τύπου 1.12.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Από 1.12.2020 έως 21.12.2020 η υποβολή αιτήσεων για τον παρόντα κύκλο. (Ανακοίνωση 30.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 30.11.2020 / ανάρτηση 105ης ομάδας)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου (Υποβολή αιτήσεων έως 31.12.2020)

Περισσότερα

Αντικατάσταση της 34341/5991/18.9.2020 ΚΥΑ “Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 26 του Ν.4722/2014” (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄4581). (ΚΥΑ Αριθμ.47284/359/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5080/17.11.2020)

Περισσότερα

Προθεσμίες πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 και Δήλωσης Συμψηφισμού Εισφορών με Πιστωτικά Υπόλοιπα Εκκαθάρισης 2019. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 4.12.2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο οδηγός του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. (Δελτίο Τύπου 26.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις για τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα με το Ν.4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 3.12.2020) – Παρατάσεις προθεσμιών δόσεων. (Ανακοίνωση 25.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα παράταση έως 31.1.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. (Δελτίο Τύπου 19.11.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ανακοινώσεις του ΕΡΓΑΝΗ

Περισσότερα

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4727/2020 (Α΄184). (ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από την 1.1.2021. (Εγκύκλιος με Α.Π.32607ΕΞ/2020/19.11.2020 και Αριθμ.Φακ.ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18, του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Πολεοδομικό-Χωροταξικό Νομοσχέδιο: Μεταρρύθμιση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις και τη στήριξη της ιδιοκτησίας. (Δελτίο Τύπου 24.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020). (Ανακοίνωση 23.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Άνοιξε στις 20.11.2020 η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4. (Δελτίο Τύπου 20.11.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα” (τελευταία ενημέρωση: 17.11.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047). (ΚΥΑ ΓΔΟΥ282/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5081/17.11.2020)

Περισσότερα

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.111428/21.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα