Νεα/Επικαιροτητα

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.9500/322/2.3.2021 – ΦΕΚ Β΄821/2.3.2021)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του Ν.4778/2021 (Α΄26). (ΚΥΑ Αριθμ.Φ11321/9122/338/26.1.2021/2.3.2021 – ΦΕΚ Β΄825/2.3.2021)

Περισσότερα

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 28 του Ν.4772/2021 (Α΄17) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1036/23.2.2021 του Αν. Υπ. Οικονομικών και του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄817/2.3.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – «Δήλωση Φ.Μ.Α.». (Απόφαση Αριθμ.Α.1031/19.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄839/3.3.2021)

Περισσότερα

myProperty: Αγοραπωλησία ακινήτου ψηφιακά σε 9 βήματα. (Δελτίο Τύπου 3.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Αίτηση χορήγησης. (Ενημέρωση 3.3.2021 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται. (Εγκύκλιος Ε.2049/26.2.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 – ΦΕΚ Β΄843/3.3.2021)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ232/1.3.2021 – ΦΕΚ Β΄804/1.3.2021)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1035/23.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄797/1.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1025/2021 απόφασης του Υφ. Οικονομικών (Β΄538 και Β΄655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. (Απόφαση Αριθμ.Α.1040/27.2.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄796/28.2.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ1274/27.12.2013 (Β΄3398) απόφασης του ΓΓΔΕ περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1265/3.12.2020 (Β΄5346). (Απόφαση Αριθμ.Α.1033/19.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄703/23.2.2021)

Περισσότερα

Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13.5.2016 και μετά. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/75268/1.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση στην υποβολή καταστάσεων (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) υπόχρεων έτους 2021 έως 5.3.2021. (Ανακοίνωση 1.3.2021 του ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ)

Περισσότερα

Από 5.3.2021 δίνεται η δυνατότητα σε νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση να επιλέξουν την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (έως 5 έτη ασφάλισης). (Ανακοίνωση 2.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 1.3.2021 / ανάρτηση 107ης ομάδας)

Περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου 1η – 5η Μαρτίου 2021. (Ανακοίνωση 1.3.2021 του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021 – ΦΕΚ Β΄793/27.2.2021)

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, υποβολή μονομερών δηλώσεων από τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου, βεβαιώσεις κίνησης. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα