Νεα/Επικαιροτητα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 21.9.2020 / ανάρτηση 101ης ομάδας)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως τις 28.9.2020 η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ. (Δελτίο Τύπου 21.9.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. (Δελτίο Τύπου 20.9.2020 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων “Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας”. (Ανακοίνωση 16.9.2020 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ1500/19412/716/16.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παρατηρήσεις-επισημάνσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του Σχεδίου Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”

Περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4722/2020. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.219559/Σ326/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: α) του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», β) των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης, γ) των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Εγκύκλιος-39 Α.Π.218767/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 28.9.2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). (Ανακοίνωση 17.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ελεύθερη διάθεση των Κτηματολογικών Χαρτών μέσω διαδικτύου – ΓΕΩΠΥΛΗ «INSPIRE» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. (Ανακοίνωση 17.9.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Παράταση στις δηλώσεις αυθαιρέτων ζητά το ΤΕΕ – Στασινός: Αναγκαίο να συμβαδίσει η τελική προθεσμία με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. (Δελτίο Τύπου 17.9.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.96356/16.9.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Άμεση ενημέρωση Φορολογικού Μητρώου για ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. (Δελτίο Τύπου 16.9.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. (Εγκύκλιος Ε.2147/11.9.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την καταληκτική ημερομηνία 30.9.2020 – Σύσταση για σειρά προτεραιότητας στις καταχωρήσεις. (Ανακοίνωση 16.9.2020 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα αυθαίρετα. (Δελτίο Τύπου 15.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

“Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ή/και ΚΗΜΔΗΣ” & “Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών”. (Ανακοίνωση 14.9.2020 του ΕΣΗΔΗΣ)

Περισσότερα

Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων. (Εγκύκλιος-37/10.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο έως 21.9.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ207/10.9.2020 – ΦΕΚ Β΄3867/10.9.2020)

Περισσότερα