Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση της ημερομηνίας έναρξης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων – Αρθρ. 76 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20.10.2021)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταία ενημέρωση: 15.10.2021 / ανάρτηση 116ης ομάδας)

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών N.4611/19 – Επανυπολογισμός οφειλών. (Εγκύκλιος-56 ΑΡ.ΠΡΩΤ.401836/Σ.128130/12.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (Απόφαση Αριθμ.101195/17.9.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4654/8.10.2021)

Περισσότερα

Έντυπο της ΑΑΔΕ «Α100: Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής»

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ_Επιχειρησιακά Θέματα» (τελευταία ενημέρωση 8.10.2021)

Περισσότερα

Ρύθμιση τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ηλείας. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.394970/7.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (Αποκεντρωμένα Τμήματα Καλαμάτας, Κορίνθου). (Δελτίο Τύπου 8.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση/εργοδότη. (Ανακοίνωση 7.10.2021 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την Προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Μεσσηνίας (πλην του Καλλικρατικού Δήμου Τριφυλλίας): Παρατάση αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων έως την 5.11.2021. (Ανακοίνωση 5.10.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρ.384846/1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επιστροφή Πιστωτικών Υπολοίπων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Μη Μισθωτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. (Δελτίο Τύπου 1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 72/2021 «Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Α΄ 163/09.09.2021 και Α΄ 171/25.09.2021). (Εγκύκλιος Αριθμ.πρωτ.73368/30.9.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προανάρτηση Κτηματολογίου στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Απόφαση Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/74095/3.10.2021 του Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και της Επιδότησης Παγίων Δαπανών. (Δελτίο τύπου 2.10.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Οκτώβριο – Παράταση ισχύος του Μηχανισμού έως 31.12.2021. (Δελτίο Τύπου 1.10.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Κεφάλαιο κίνησης ως 200.000 ευρώ για όλους τους μηχανικούς, κατασκευαστές και μελετητές, με εγγύηση ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ. (Δελτίο Τύπου 4.10.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη στήριξη Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου, αποτέλεσμα της σύμπραξης του ΤΜΕΔΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB. (Δελτίο Τύπου 30.9.2021 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση στη βεβαίωση μηχανικού έως τις 31.12.2021. (Ανακοίνωση 29.9.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα