Νεα/Επικαιροτητα

Αιτήσεις για απόκτηση προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή (Προθεσμία έως 30.11.2010).

Περισσότερα

Ανακοίνωση: «Σε εφαρμογή ο ΚΕΝΑΚ. Οι οδηγίες και το λογισμικό του ΤΕΕ για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων».

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Σας ενημερώνουμε ότι στη βιλιοθήκη του Τμήματός μας υπάρχουν τα παρακάτω Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ που σχετίζονται με την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων : …

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση στην Τρίπολη 11.10.2010 και στην Καλαμάτα 15.10.2010 με θέμα: «Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία των μηχανικών» – Δήλωση συμμετοχής.

Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ: Διευκρίνιση για την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου του Νόμου 3843/10 περί ημιυπαιθρίων.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για όσους έχουν υπαχθεί σε Ν.4014 και Ν.3843: Χωρίς παράβολο, η υπαγωγή στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ: Λήξη προθεσμίας για υπαγωγή στο Νόμο 4014/2011 περί Αυθαιρέτων.

Περισσότερα

Νόμος 4144/18.04.2013: Οι Μηχανικοί – υπό όρους – μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

Περισσότερα

ΥΑ Φ.80000/8285/253 (ΦΕΚ Β΄705/28.3.2013) “Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)”

Περισσότερα

Πρόσκληση στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2013.

Περισσότερα

Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013

Περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας

Περισσότερα

Ενημέρωση για τρόπο λειτουργίας των Ταμείων, μετά την ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ

Περισσότερα

Έναρξη Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο ΕΤΑΑ

Περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου ΕΤΑΑ για την εφαρμογή του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Περισσότερα

Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων”

Περισσότερα

Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Α.Ε.Ι. και Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Διαδικασία Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων”

Περισσότερα

Ανακήρυξη νέων μελών Νομαρχιακών Επιτροπών Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, στις 14.7.2010.

Περισσότερα

Διαμαρτυρία για ενέργειες της ΠΑΣΕΓΕΣ σχετικά με επενδύσεις σε Α.Π.Ε.

Περισσότερα