Νεα/Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, για το επερχόμενο πρόγραμμα επιδότησης της κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή στο «οριστικό» Μητρώο Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013

Περισσότερα

Προτάσεις-αιτήματα σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συνάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου με το ΤΕΕ Πελοπονήσου

Περισσότερα

Ανακοίνωση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας.

Περισσότερα

Αίτημα για άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων)

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013

Περισσότερα

Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων

Περισσότερα

Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για έναρξη διαδικασίας συγκρότησης “οριστικού” Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄174/8.8.2013)

Περισσότερα

Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Επιμορφωτική εκδήλωση: «Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας».

Περισσότερα

Έκθεση με τίτλο: “Φαντάσου την πόλη: Κόρινθος 2013”.

Περισσότερα

Ημερίδα: «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων».

Περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.)».

Περισσότερα

Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων Μεταλλειολόγων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών.

Περισσότερα