Όχι στο νόμο
που μας πετάει στο δρόμο

"...Η τυχόν ψήφιση της πρότασης νόμου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, θα ωθήσει βιαίως τους μηχανικούς και τους άλλους επιστήμονες στην έξοδο από το επάγγελμα, τους νέους δε συναδέλφους στη μετανάστευση..."

Είσοδος