Γενικές πληροφορίες

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί στο κτήριο του Τμήματος (Ηρώων Πολυτεχνείου 19 – Τρίπολη), με στόχο αφενός την ελεύθερη πρόσβαση στις έγκυρες και χρηστικές πληροφορίες και αφετέρου την ανάδειξη του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ.
Θεματικά καλύπτονται οι τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών των μηχανικών και συναφών κλάδων. Η συλλογή της αποτελείται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και περιέχει μονογραφίες, περιοδικά, πρότυπα, κανονισμούς, νομοθεσία, μελέτες, χάρτες, σχέδια, αφίσες, φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.
Η διαχείριση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος GEAC-ADVANCE. Από τις αρχές του 2012 άρχισε η εισαγωγή του στον μηχανογραφημένο ενιαίο κατάλογο όλων των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ (κεντρικής και βιβλιοθηκών Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αναγνώστες της όχι μόνο να ανακτήσουν βιβλιογραφία αλλά και να δανειστούν υλικό από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη του ΤΕΕ.