Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.1889/7.4.2014) με θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Περισσότερα

ΥΑ 14482/14.3.2014 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 95/31.4.2014) “Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων”

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ: Οι μηχανικοί στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Παρέμβαση για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Περισσότερα

Παρέμβαση για άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε επιδοτούμενο σεμινάριο στην Τρίπολη 25.4.2014 που υλοποιεί το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών: Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσε​ων και των δόσεών τους για το έτος 2014

Περισσότερα

Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22-3-2014

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura

Περισσότερα

ΥΑ 7581/11.2.2014 (ΦΕΚ Β΄405/20.2.2014) “Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)”

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σε εκδήλωση στην Τρίπολη 7.3.2014 με θέμα: «Ενημέρωση για τα Φορολογικά των Μηχανικών»

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.939/24.2.2014) με θέμα: Παρ. 18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Περισσότερα

Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία

Περισσότερα

Αναστολή υποβολής καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών μηχανικών για τη χρήση 2013

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ως προς την υπαγωγή Αυθαιρέτων Κατασκευών στις διατάξεις του ν.4178/13

Περισσότερα