Νεα/Επικαιροτητα

Προτάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών κατοικιών – κτηρίων στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Περισσότερα

Θέσεις-προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου για την “επόμενη ημέρα” στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Περισσότερα

Οι θέσεις και παρατηρήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία.

Περισσότερα

Οι θέσεις και παρατηρήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό.

Περισσότερα

Ψήφισμα για την προστασία του Δασικού πλούτου της Χώρας.

Περισσότερα

Υδροδότηση της Τρίπολης από γεωτρήσεις Σάγκα.

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας των περιπτώσεων μεταβατικών διατάξεων αμοιβών που λήγουν στις 20.5.2007.

Περισσότερα

Αναστολή του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Εργων.

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας μεταβατικών διατάξεων αμοιβών.

Περισσότερα