Νεα/Επικαιροτητα

Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Παράταση πληρωμής εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΥΜΕΔΙ για τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης (Εγκύκλιος 7 με αριθμ. πρωτ. Δ17α/02/47/ΦΝ 433/29.4.2014)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Παράταση ορισμένων προθεσμιών εφαρμογής διατάξεων του N.4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών αυθαιρέτων

Περισσότερα

Προθεσμία δηλώσεων ΦΠΑ

Περισσότερα

Οι αλλαγές στους παρακρατούμενους φόρους μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου (Ν.4254/2014)

Περισσότερα

Παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.1889/7.4.2014) με θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Περισσότερα

ΥΑ 14482/14.3.2014 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 95/31.4.2014) “Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων”

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ: Οι μηχανικοί στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Παρέμβαση για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Περισσότερα

Παρέμβαση για άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε επιδοτούμενο σεμινάριο στην Τρίπολη 25.4.2014 που υλοποιεί το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών: Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσε​ων και των δόσεών τους για το έτος 2014

Περισσότερα

Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22-3-2014

Περισσότερα