Νεα/Επικαιροτητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ: Πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Υπουργική Απόφαση που διευρύνει την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ η Υπουργική Απόφαση για τις Προδιαγραφές Μελετών Περιβάλλον​τος

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση περί ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Παρέμβαση για την προαιρετική καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet

Περισσότερα

Τροποποίηση του εντύπου καταγραφής αυθαιρέτων (ΥΑ 297/7.1.14 – ΦΕΚ Β΄39/14.1.14)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Σε ισχύ από 7.1.2014 το νέο πρόστιμο για την αναγραφή εργαζομένου στην ΑΠΔ καθώς και το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών

Περισσότερα

Εγκύκλιος Yπουργείου Οικονομικών για τη φορολόγηση των αποθεματικών των επιχειρήσεων

Περισσότερα

Παράταση για την αυτοπαράδοση ακινήτων

Περισσότερα

Μετάθεση για τις 30.6.2014 της προθεσμίας υποχρέωσης εφοδιασμού οχημάτων με ABS

Περισσότερα

Απαλλαγή αυθαιρέτου πρώτης κατοικίας από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου

Περισσότερα

Εγκύκλιος 4 ΥΠΕΚΑ (Αρ. Πρωτ. οικ.: 66931/3.12.2013) με θέμα: Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 174 Α’)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Έκδοση Εγκυκλίου Εφαρμογής του Νόμου 4178/2013, για Αντιμετώπι​ση της Αυθαίρετης Δόμησης

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Ρύθμιση για ένταξη στο «οριστικό» μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

Περισσότερα

Ανακοίνωση για εκλογές ΤΕΕ

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Νομοθετική ρύθμιση για προθεσμία έκδοσης οικοδομικών αδειών παλαιότερων ετών

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013 στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών β΄ εξαμήνου 2013

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4178/2013

Περισσότερα

Συνδυασμοί και υποψηφιότητες για τα όργανα του ΤΕΕ Πελοποννήσου (Αντιπροσωπεία και Πειθαρχικό Συμβούλιο) στις εκλογές του ΤΕΕ της 24ης Νοεμβρίου 2013

Περισσότερα