Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.9.2014): Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου – NEO

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ (18.9.2014): Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά, για τη μείωση της τιμής διάθεσης των Ευρωκωδίκων και την εφαρμογή τους στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα

Περισσότερα

Επίδομα μητρότητας από το ΕΤΑΑ

Περισσότερα

Το ΦΕΚ των αποφάσεων για το Συμψηφισμό Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας

Περισσότερα

ΥΠΕΚΑ: Νέα δημοσίευση (11.9.2014) ερωταπαντήσεων του Ν. 4178/13 περί αυθαιρέτων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Συμψηφισμό​ς Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας – Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

Περισσότερα

Γενικό έγγραφο Α22/409/9/25.7.2014 του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014»

Περισσότερα

Διαγραφή χρεών για τα αυθαίρετα (Γενικό έγγραφο ΙΚΑ με αριθμ. πρωτ. Ε41/185/24.7.2014)

Περισσότερα

ΚΥΑ που αφορά Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ 12ης Ομάδας Παραρτήματος XII της 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) ΥΑ και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 και α/α 10

Περισσότερα

Σε ισχύ η κατάργηση των κατώτατων ορίων δημοσίων έργων (Εγκύκλιος 13/20.8.2014 ΓΓΔΕ)

Περισσότερα

Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {Β’ μέρος (άρθρα 14-201) Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8.8.2014)}

Περισσότερα

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Περισσότερα

Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα {Άρθρο 59 Νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α΄/4.8.2014)}

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με διευκρινήσεις στο Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη»

Περισσότερα

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη – Ν. 4269/2014

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Αφανισμός του Τεχνικού κόσμου μετά από τις Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έργα

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών

Περισσότερα

Νέα παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ. 24120/1336/15‐7‐2014 Yπουργείου Εργασίας Kοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β΄) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ‐Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

Περισσότερα