Νεα/Επικαιροτητα

Παρέμβαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συγκεντρώσεις στις 02/07/2014 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών (Ν. 4254/14)

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου

Περισσότερα

Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου κατά της επιχειρούμενης «εξουδετέρωσης» των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Εγκύκλιος 45/2014 του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014»

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1457/5.6.2014 η ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Δημιουργία Help Desk στο ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Στατιστικά στοιχεία πληροφοριακού συστήματος

Περισσότερα

Παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των δικαιούχων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.: Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Περισσότερα

Απόφαση 14867/825 (ΦΕΚ Β’ 1241/15.05.14) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Οι ανασφάλιστοι λόγω οφειλών τους στο ΤΣΜΕΔΕ μηχανικοί, καλύπτονται (υπό όρους) για παροχές ασθενείας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015

Περισσότερα

ΤΕΕ: Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ποιες είναι οι νέες τροποποιήσεις κανόνων δόμησης. (Ν.4258/14-04-2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ΥΠΕΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυθαιρέτων (Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4044/30.4.2014 “Εφαρμογή των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 8 του Ν.4178/13”)

Περισσότερα

Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Παράταση πληρωμής εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014

Περισσότερα