Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (29.9.2015): Έκδοση ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α’ Εξαμήνου 2015 για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στο Νέο ασφαλιστικό και που αιτήθηκαν (ή θα αιτηθούν) αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης από τις 25.9.2015 έως και τις 30.9.2015

Περισσότερα

Από 1.12.2015 η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάσεις μελετών άνω των 60.000 ευρώ

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (21.9.2015): Ειδοποίηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου κεντρικού ΤΕΕ (17.9.2015): Σε πλήρη λειτουργία η νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (15.9.2015) για έκδοση μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-tsmede των νέων ειδοποιητηρίων για όσους άλλαξαν ασφαλιστική κατηγορία μετά τις 28.8.2015

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα (έγκρισης αιτημάτων μεταβολών αυθαιρέτων) από το ΤΕΕ

Περισσότερα

Εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε. (Αρ. Πρωτ.: Οικ. 20958/8.9.2015) με θέμα: «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένων»

Περισσότερα

Έγγραφο ΥΕΚΑΚΑ (Aρ. Πρωτ.: οικ. 36557/980/11.8.2015) με θέμα: «Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους»

Περισσότερα

Ανακοίνωση για δυνατότητα καταβολής των αμοιβών μηχανικών με χρέωση λογαριασμού και internet banking

Περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 10/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 139/2015) με θέμα: «Θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής της»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (3.9.2015) ΥΠΑΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Διακοπή πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Περισσότερα

Απευθείας παρακράτηση και απόδοση ΦΠΑ από τις τράπεζες (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1182/11.8.2015 “Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»” του ΥΠΟΙΚ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (28.8.2015) για νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 των παλαιών ασφαλισμένων

Περισσότερα

ΟΑΕΔ: Πρόσληψη 365 Διπλωματούχων Μηχανικών σε Επιβλέποντες Φορείς και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Περισσότερα

Γνωστοποίηση διατάξεων ένταξης από 1.9.2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

Περισσότερα

ΥΠΑΠΕΝ: Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα (προ ν.4067/12 – ΝΟΚ)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (25.8.2015) ΥΠΑΠΕΝ: Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Περισσότερα

Άμεσες ενέργειες για την επίλυση των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Περισσότερα

Παρέμβαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ν.4254/14 (κυκλοφορούν “σχέδιο προεδρικού διατάγματος”)

Περισσότερα

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα