Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της Α.1274/14.12.2020 ΥΑ «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β΄5577). (Απόφαση Αριθμ.Α.1048/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1251/20.11.2020 ΥΑ «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β΄5204). (Απόφαση Αριθμ.Α.1047/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.οικ.23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄2274), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.10238/329/4.3.2021 – ΦΕΚ Β΄856/5.3.2021)

Περισσότερα

Αντικατάσταση της Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄843). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.14453/5.3.2021 – ΦΕΚ Β΄895/6.3.2021)

Περισσότερα

Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το νόμο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (Ν.4738/2020). (Δελτίο Τύπου 4.3.2021 Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού του υποχρεωτικού ποσοστού εξ αποστάσεως εργασίας. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.10221/239/4.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Για όσες επιχειρήσεις–εργοδότες υποβάλλουν σήμερα 4.3.2021 δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021, ως πληττόμενες, θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξιμότητά τους. (Επείγουσα Ανακοίνωση 4.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή. (Απόφαση Αριθμ.5620ΕΞ2021/26.2.2021 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄849/4.3.2021)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο. (Κοινή Ανακοίνωση 3.3.2021 των Yπ. Οικονομικών & Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Έναρξη υποβολών δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας μηνός Μαρτίου 2021. (Ανακοίνωση 3.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.9500/322/2.3.2021 – ΦΕΚ Β΄821/2.3.2021)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του Ν.4778/2021 (Α΄26). (ΚΥΑ Αριθμ.Φ11321/9122/338/26.1.2021/2.3.2021 – ΦΕΚ Β΄825/2.3.2021)

Περισσότερα

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 28 του Ν.4772/2021 (Α΄17) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1036/23.2.2021 του Αν. Υπ. Οικονομικών και του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄817/2.3.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – «Δήλωση Φ.Μ.Α.». (Απόφαση Αριθμ.Α.1031/19.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄839/3.3.2021)

Περισσότερα

myProperty: Αγοραπωλησία ακινήτου ψηφιακά σε 9 βήματα. (Δελτίο Τύπου 3.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Αίτηση χορήγησης. (Ενημέρωση 3.3.2021 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται. (Εγκύκλιος Ε.2049/26.2.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 – ΦΕΚ Β΄843/3.3.2021)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ232/1.3.2021 – ΦΕΚ Β΄804/1.3.2021)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1035/23.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄797/1.3.2021)

Περισσότερα