Νεα/Επικαιροτητα

ΥΠΕΝ: Έγγραφο οικ.19806/14.4.2016 Δ.ΧΩΡ.ΣΧ. για απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 που βρίσκονται σε περιοχές με αποσαφηνισμένο καθεστώς χρήσεων γης από ΕΧΜ/ΖΟΕ, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ

Περισσότερα

Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016 μέχρι 30.6.2016 – Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (14.4.2016)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας – Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Περισσότερα

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μέχρι την Τρίτη 10.5.2016 ώρα 17:00

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Έγγραφο ΔΑΟΚΑ / Γ΄ με αριθμ. πρωτ. οικ 19266/8-4-2016 «Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ (11.4.2016): Καταβολή ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

Περισσότερα

Κατά 25% μειώνεται ο χρόνος ζωής του Ταμείου των Μηχανικών με την κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό

Περισσότερα

Παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

Ολόκληρη η αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (1.4.2016) για τη συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2016 των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του ΕΤΑΑ

Περισσότερα

Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ: Γραφείο Ενημέρωσης Μηχανικών για το ΕΣΠΑ 2014-2020, HELP-DESK «Info-thec, by TEE»

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 13/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 5/2016 του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016»

Περισσότερα

Συνεχίζεται έως 3.5.2016 η Απεργία–Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές

Περισσότερα

Ανακοίνωση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (15.4.2016): Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή απο Τεχνικά Συμβούλια & Τεχνικές Επιτροπές από 25.4.2016 έως 29.4.2016

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΤΕΕ (20.4.2016): Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα – Σκληρή απάντηση των μηχανικών στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Περισσότερα

Η ΠΕΣΕΔΕ καλεί τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων σε συνέχιση της Αποχής από Διαγωνισμούς μέχρι τις 29 Απριλίου 2016

Περισσότερα

Συνεχίζεται έως 22.4.2016 η Απεργία–Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές

Περισσότερα

Ανακοίνωση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (15.4.2016): Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή απο Τεχνικά Συμβούλια & Τεχνικές Επιτροπές (συμπεριλ. και οι Επιτρ. Δημοπράτησης) από 18.4.2016 έως 22.4.2016

Περισσότερα

Λειτουργία γραφείων νομικής και φορολογικής υποστήριξης του ΤΕΕ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2016

Περισσότερα