Νεα/Επικαιροτητα

Διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura

Περισσότερα

ΥΑ 7581/11.2.2014 (ΦΕΚ Β΄405/20.2.2014) “Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)”

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σε εκδήλωση στην Τρίπολη 7.3.2014 με θέμα: «Ενημέρωση για τα Φορολογικά των Μηχανικών»

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.939/24.2.2014) με θέμα: Παρ. 18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Περισσότερα

Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία

Περισσότερα

Αναστολή υποβολής καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών μηχανικών για τη χρήση 2013

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ως προς την υπαγωγή Αυθαιρέτων Κατασκευών στις διατάξεις του ν.4178/13

Περισσότερα

ΥΑ Φ.10035/οικ.1239/63/27.1.2014 (ΦΕΚ Β΄290/10.2.2014) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.80000/8285/253/26−03−2013 σχετικά με την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α ́ 152) όπως ισχύει”

Περισσότερα

Εργασίες επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών (Άρ.27 του Ν.3982/2011, Π.Δ. 126/2012)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Υπουργική απόφαση για το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ 472/3.2.2014) με διευκρινήσεις επί του άρθρου 51 Ν.4178/2013 για τα αυθαίρετα

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ: Πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Υπουργική Απόφαση που διευρύνει την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ η Υπουργική Απόφαση για τις Προδιαγραφές Μελετών Περιβάλλον​τος

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση περί ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Παρέμβαση για την προαιρετική καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet

Περισσότερα

Τροποποίηση του εντύπου καταγραφής αυθαιρέτων (ΥΑ 297/7.1.14 – ΦΕΚ Β΄39/14.1.14)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Σε ισχύ από 7.1.2014 το νέο πρόστιμο για την αναγραφή εργαζομένου στην ΑΠΔ καθώς και το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών

Περισσότερα