Νεα/Επικαιροτητα

Πίνακας χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…”. (Ανακοίνωση 12.3.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενων επιχειρήσεων Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων “ΓΕΦΥΡΑ 2”. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. (Εγκύκλιος-20 Αρ.Πρωτ.90618/Σ29039/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-19 Αρ.Πρωτ.90303/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. (Εγκύκλιος-18 Αρ.πρωτ.90382/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021. (Εγκύκλιος-15/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ – Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Φ.40021/818/32/11.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Άρθρο 487 του Ν.4781/2021)

Περισσότερα

Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (ΚΥΑ Αριθμ.18440/10.3.2021 – ΦΕΚ Β΄961/11.3.2021)

Περισσότερα

Τοποθέτηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών κ. Φώτη Κουρμούση, για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1052/11.3.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄962/11.3.2021)

Περισσότερα

Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου & ένταξη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 5 στο Ν.4495/17 μέσω υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Την Τρίτη η πληρωμή από τον ΟΑΕΔ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 44.248 ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. (Ανακοίνωση 11.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΓΔΟΥ232/1.3.2021 ΚΥΑ «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β΄804). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ289/10.3.2021 – ΦΕΚ Β΄946/10.3.2021)

Περισσότερα

Νέα μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το πρώτο τρίμηνο του 2021. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης προκαταβολής σύνταξης. (Ανακοίνωση 10.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων. (Εγκύκλιος-17 Αριθμ.Πρωτ.Σ60/9/87182/10.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους – ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-16 Αριθμ.Πρωτ./84377/9.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση ενός έτους των δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Νόμος 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Μέχρι τις 15.3.2021 θα ισχύουν οι νέες βεβαιώσεις κίνησης, που εκδόθηκαν μέχρι χθες 8.3.2021. (Ανακοίνωση 9.3.2021 του Yπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. (Ανακοίνωση 9.3.2021 του ΕΣΗΔΗΣ)

Περισσότερα