Νεα/Επικαιροτητα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 31.5.2021). (Ανακοίνωση 24.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του Ν.4798/2021 (ΦΕΚ Α΄68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή. (Εγκύκλιος-32 Αριθ.Πρωτ.Σ80/7/184177/24.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν.4798/2021. (Εγκύκλιος-31 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/39/21.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.56672/20.5.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄2142/22.5.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.5.2021 – ΦΕΚ Β΄2141/22.5.2021)

Περισσότερα

Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με το Ν.4759/2020 (ενημέρωση Μηχανικών για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεών τους – προθεσμίες). (Ανακοίνωση 18.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν.4714/2020. (Εγκύκλιος-30 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/34/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. (Δελτίο Τύπου 17.5.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. (Γενικό Έγγραφο 174064/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-29 Αρ.Πρωτ.169429/13.5.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 3ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 12.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Από 13.5.2021 η υποβολή δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Μάιο. (Ανακοίνωση 12.5.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

27 ερωτήσεις–απαντήσεις για τους Δασικούς Χάρτες. (Δελτίο Τύπου 13.5.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας. (Απόφαση 136/6/27.4.2021 – ΦΕΚ Β΄1845/7.5.2021)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω διαδικτύου για την υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων λόγω υπαγωγής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και καταβολής της α΄ δόσης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.136552/Σ.43748/16.4.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για τη μεταβίβαση ακίνητου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. (Εγκύκλιος-23 Αρ.Πρωτ.133068/Σ.230/14.4.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του Ν.4782/2021 (A΄36). Τροποποίηση του Ν.4412/2016 και άλλες διατάξεις. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2339/16.4.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/21.4.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1851/7.5.2021)

Περισσότερα

Προσθήκη πεδίου στην καταχώριση ιδιοκτησιών. (Ανακοίνωση 11.5.2021 στην ιστοσελίδα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ” του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: “Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος – myDATA”, στις 12.5.2021

Περισσότερα