Νεα/Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συνάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου με το ΤΕΕ Πελοπονήσου

Περισσότερα

Ανακοίνωση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας.

Περισσότερα

Αίτημα για άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων)

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ: Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013

Περισσότερα

Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων

Περισσότερα

Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για έναρξη διαδικασίας συγκρότησης “οριστικού” Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄174/8.8.2013)

Περισσότερα

Νέα διάταξη για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

Περισσότερα

Επιμορφωτική εκδήλωση: «Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας».

Περισσότερα

Έκθεση με τίτλο: “Φαντάσου την πόλη: Κόρινθος 2013”.

Περισσότερα

Ημερίδα: «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων».

Περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.)».

Περισσότερα

Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων Μεταλλειολόγων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών.

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τεχνικό σεμινάριο – ημερίδα που θα γίνει στην Τρίπολη 13.3.2013 με θέμα: Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού περιβλήματος.

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Προτάσεις εξορθολογισμού διοδίων αυτοκινητόδρομου «Μορέας» και αποκατάστασης φθορών-συντήρησης οδικού δικτύου…”

Περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Αποκομιδή απορριμμάτων-ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων…”

Περισσότερα

Ανακοίνωση Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λακωνίας σχετικά με τη λειτουργία του.

Περισσότερα

Απόφαση Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αργολίδας με θέμα τη λειτουργία του.

Περισσότερα